ספר דברי תורה - מהדורת ובלכתך בדרך
  • ספר דברי תורה - מהדורת ובלכתך בדרך

    ספרו הגדול של רבינו הקדוש בעל מנחת אלעזר זי"ע - דברי תורה עם ט' מהדורותיו, מופיע בעה"י על-ידי "הוצאת אמת", באור חדש והדרת חן, כולו בכרך אחד בפורמט קל בינוני, לתועלת אנ"ש המתחילים בעה"י בלימוד הספר בשיעור קבוע בכל יום ויום, בעצם יום ההילולא - ב' סיון תש"פ

      $15.99Price